امتیاز شما به این محصول

سنبه صنعتی|سنبه مدل GAAV0601 تاپتول|سنبه

سنبه تاپ تول

مشخصات سنبه صنعتی تاپ تول مدل GAAV0601

کد محصول فهرست بسته بندی
بسته کارتن
GAAV0601 شامل 6 عدد قلم به سایز های 10 30
2*8*150-3*8*125(mm)
4*10*150-5*10*165(mm)
6*12*180-8*12*180(mm)