امتیاز شما به این محصول

جعبه بکس 32 پارچه بلند و کوتاه مشکی|جعبه بکس مدل GDAD3201|قیمت جعبه بکس|تاپ تول

GDAD3201-1024x831

جعبه بکس 32 پارچه بلند و کوتاه مشکی

کد محصول DRIVE CONTENTS بسته بندی در
بسته کارتن
GDAD3201 1,2 بلند 8-9-10-11-12-13 1 3
14-15-16-17-18-19
21-22-24-27-30-32
کوتاه 12-13-14-16-17-19
21-22-24-27-30-32
رابط فشار قوی 10 سانت
لغلغه مشکی