5 (100%) 1 vote

ترکمتر|ترکمتر تاپ تول|قیمت ترکمتر تاپ تول

ANAF0803

به منظور اندازه گیری گشتاور سیستمهای دوار یا گردنده از قبیل موتور، گیربکس یا حتی درب بطری نوشابه و در کل برای مواردی که اندازه گیری نیروی وارد بر محور جسم دوار نیاز است، از گشتاور سنج یا ترکمتر استفاده میشود. به عنوان نمونه اگر درب بطری نوشابه با گشتاور بیش از استاندارد بسته شود، باید با ابزار گشتاور سنج یا ترکمتر باز شود چرا که در کارخانه به گونه تنظیم شده که قابل باز شدن با دست نیست.

  • مزایای سنجش ترکمتر

  1. توانایی و قابلیت در اندازه گیری گشتاور
  2. رنج گشتاور سنجی و نیوتن بر متر مورد لزوم
  3. قابلیت ارسال سیگنال خروجی برای گشتاور سنج
  4. دیجتال یا آنالوگ بودن گشتاور سنج یا ترکمتر
کد محصول DRIVE CAPACITY L (MM) بسته بندی در
بسته کارتن
ANAF0803 1,4 6~30 350 1 20