بکس بادی

بکس بادی تاپتول

1-گشتاور:

شما معمولاً با دو گشتاور در هر دستگاه بادی مواجه می گردید. یکی از آن ها حداکثر گشتاور بوده و دیگری، گشتاور در حالت معمولی می باشد. در حال حاضر دستگاهی توانایی آن را ندارد که گشتاور در حالت معمولی را به ما نشان دهد. از همین رو اگر می خواهید میزان دقیق گشتاور را بدانید، باید آن را در حالت حداکثر قرار دهید.

2- تنظیمات:

شما می توانید خروجی گشتاور را تغییر دهید. گاهی اوقات این تنظیمات می تواند در حالت معکوس انجام پذیرد. به عنوان مثال، برای نگه داشتن پیچ و باز نمودن آن از مهره از گشتاور معکوس استفاده می گردد. در ماشین های بالابر نیز جهت امنیت بیشتر از سه گشتاور جلو و عقب استفاده می گردد.

3-تعداد ضربات در دقیقه:

تعداد ضربات در دقیقه موضوع بسیار قابل توجهی می باشد، به عنوان مثال اگر شما دو محصول با کارایی یکسان را مد نظر قرار دهید، اغلب انتخاب شما محصولی می باشد که تعداد ضربات بیشتری را وارد نماید.

4- چرخش در دقیقه:

چرخش در دقیقه معمولا، به عنوان سرعت آزاد محصول شناسایی می گردد. سرعت آزاد محصولات مختلف قابل تغییر می باشد. شما می توانید سرعت محصول را تغییر داده بدون اینکه گشتاور آن تغییر کند.